basicخوش آمدید
دانلود کتاب طلسمات سیمرغ (کتاب کلشن سیاه قلم)
screenshot

دانلود کتاب طلسمات سیمرغ (کتاب کلشن سیاه قلم)

مشخصات کتاب:

نام کتاب: طلسمات سیمرغ – کتاب کلشن سیاه قلم (سه جلد؛ سه قسمت)

نام نویسنده: نامشخص

تعداد صفحات: ۲۵۲

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت: ۷۰ درصد خوب

طلسمات سیمرغ

دانلود کتاب طلسمات سیمرغ خطی

فهرست مطالب کتاب:

 • دعای شریف و عظیم قرثیا و خواص و فواید عجیب آن

 • طلسمات سیمرغ

 • گلشن سیاه قلم

 • شرح لوح خالی قلب و روشن پر کردن

 • طلسمات و اعداد چه استفاده ای دارند؟

 • مثلث و مربع یعنی چه و برای چه کاری خوب است؟

 • روش مثلثه و قاعده آن چیست؟

 • شرح رفتار مثلثه و طبعی

 • روش پر کردن خمس

 • ترساندن مردم در خواب

 • جهت پولدار شدن علمه قرطاس

 • چندین دستور متفرقه برای حوائج مردم

 • دستور خواندن آیه الکرسی

 • دستور خواندن اسماء الحسنی اسماء یا احد و یا صمد

 • روش مربع و مخمس تا ۱۰۰ در ۱۰۰ چندین رقم

 • ۱۴ عدد مربع و مثلثه برای جمیع حوایج مردم

 • طلسم و جدول کامل امور مردم

 • چندین رقم مثلث و مربعهای تو در تو

 • روش مثلثه آتشی، روش مثلثه بادی، روش مثلثه آبی، روش مثلثه خاکی

 • عدد سوره ها و آیات قرآنی

 • در دانستن روش و طرح مثلثات

 • قاعده پر کردن مربع و استخراج موکلین

 • دستور عزمت ساختن

 • لوح ۶ در ۶ و لوح ۵ در ۵

 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای نعمت بزرگی

 • روش ۷ در ۷ خالی قلب الحمد بدون بسم الله پر شده

 • لوح ۱۰ در ۱۰ و من یتق الله برای دارائی و کشایش رزق و روزی و توسعه کار و زندگی در ساعات سعد نوشته می شود

 • روش پر کردن زوج و فرد ۷ در ۷ یکخانه خالی

 • روش ۱۴ در ۱۴ بهترین قاعده و در حالت شرف با افتاب نوشته شود

 • روش پر کردن لوح ۱۲ در ۱۲ بر عددی برای برکاری مطابق آنکار

 • رفتار تکسیر ۱۴ در ۱۴ حروف نورانی و تکسیر کردن کلمات

 • لوح ۷ در ۷ سوره الم نشرح جهت کشایش رزق و روزی و مال

 • لوح ۹ در ۹ برای فتح و ظفر بر دشمن و نابودی دشمن

 • چندین رقم مخمس و مربع گوناگون

 • برای برکت کیسه و زیادی روزی و جلب پول با خود دارید

 • جهت مهر و محبت و عشق و دوستی که با خود این طلسم را دارید

 • جهت سروی و مطیع نمودن توبه کردن

 • جهت جلب معشوق و عشق و رسم لوح مربع آن

 • جهت احضار روح و احضار ارواح و احضار موکل و اعمال مربوطه آن

 • لوح جهت خواستگاری

 • لوح جهت نجات زندانی بکار می آید که در ساعات سعد نوشته می شود

 • دستور پر کردن لوح طاق یا فرد

 • جهت فروش دکان و خانه و ملک و طلسم نوشته شده آن

 • لوح مثلثه غین جهت ثروتمند شدن و نقش آن

 • شرح لوح سوس قطاله جهت محبت دوستی الفت مهربانی زیبائی کشایش بزرگی زن و مرد

 • جهت احضار غایب و نوشتن لوح آن

 • صورت جماعت جنیان و جلب جنیان

 • جهت عقد زن و طلسم آن که غیر از او کسی شوهرش نشود

 • جهت احضار معشوق و کسی که دوستش دارید

 • بستن مردان و فرج زنها بروی مردان

 • عمل سابع فیول دختر ابلیس اعمال صغیر و کبیر

 • عمل ریاضت یا علی و ریاضت بسیار مجرب و قوی و با ارزش

 • اگر خواهی پریان را در خواب بینی بر کف دست خود بنویس

 • عقد النساء و عمل آن

 • دستور احضار ارواح روحانیون در آئینه با خواندن سوره انا انزالنا و…

 • احضار جن بقاعده سعید استادان عزیمت که احضار بسیار عجیب و قریبی است

 • چله نشینی چیست؟

 • احضار جن با چشم بدون ریاضت و تسخیر آن

 • جهت کشایش کارهای مردم و مسخر شدن و رسم لوح کشایش

 • شرح لوح کشایش و باطل کردن سرح و جادو

 • شرح حال آقای اکبر حسن زاده سیاه قلم

 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای زبان بندی و بستن زبان بدگویان

 • لوح ۱۰ در ۱۰ ذوالکتاب به قل هو الله احد

 • لوح ۶ در ۵ اسماء دوم ادریسی جهت تسخیر کردن سلاطین و جمیع مردم و الفت و بزرگی میان زنها و گشایش کار

 • جهت محبت دوستی میان زن و شوهر و جمیع خلایق

 • شرح آیه نور و خواص لوح ۷ در ۷ و روش نگارش آن

 • قاعده لوح ۵ در ۵ وسط خالی طرح کسر از ابوریحانه بوی

 • لوح ۸ در ۸ آیه الکرسی جهت زنیکه اولادش سقط کرده که با خود دارد

 • چند نمونه از روشهای لوح ۶ در ۶ از یک کتاب بسیار قدیمی

 • دو عدد لوح ۹ در ۹ و لوح ۷ در ۷ اسماء معلون آتشی

 • لوح ۷ در ۷ وسط خالی آیه و عنده مفاتیح الغیب

 • شکل طلسم یوسف و زلیخا جهت محبت و دوستی و الفت میان دو نفر

 • لوح ۹ در ۹ جهت نابودی دشمن که عدد سوره تبت گرفته و در این لوح پر نمایند

 • لوح مربع سوره اذا زلزله است خانه اول آن

 • چهل کاف و خواص آن

 • روش لوح ۱۱ در ۱۱ برای جلب مقاوم وزارت که نخست وزیران بنویسند

 • روش لوح ۱۸ در ۱۸ برای وزارت های دولتی

 • اسامی صحیح ملک های روز جهت نوشتن دعاها و طلسمات و جمیع امورات و دیگر و کندن لوح و جمیع طلسمات باید این اسماء را نویسد

 • روز شنبه ملک میمون، روز یکشنبه ملک مذهب، روز دوشنبه ملک ابیض، روز سه شنبه ملک احمر و…

 • لوح شطرنجی آیه الکرسی

 • خواص ذکر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم

 • لوح الم نشرح جهت تسخیر قلوب و عقد لسان و زبان بند

 • روش لوح ۲۱ در ۲۱ برای فروش کارخانها و عمارات و جلب مال و عزت نزد سلاطین بکار آید

 • چندین رقم مربع برای جمیع حوائج مردم برای شفای بیماری و حفاظت بدن و سلامتی

 • لوح ۶ در ۶ برای زبان بندی و حفظ بدن و مطیع شدن دشمنان

 • صورت اسماء و نامهای موکلین و کواکب سیاره ملائکه موکل، زحل اسبائیل، مشتری سنجرائیل، مریخ تقوائیل، شمس اسرائیل، زهره کلهائیل، عطارد انکرانیل

 • حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت

 • جهت گشایش محبت توسع نعمت قاعده سوره الحمد

 • شرح لوح چهار در چهار شطرنجی بقلم اکبر حسن زاده

 • احضار فوری از عبدالله هلالی جادوگر مشهور

 • اگر خوهی که کسی را از عشق خود بیقرار کنی

 • ظاهر کردن درد چشم در دشمن که خوهی کور شود

 • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی از کتاب ۳۰ مرغ

 • چند عدد لوح از کتاب بحرالغرائب

 • چند عدد لوح برای باطل السحر و بزرگی و گشایش و عظمت نوشته می شود

 • طلسم جهت قوی شدن در مقابل دشمن

 • جهت عزت زیبا محبت دوستی و الفت

 • فلا ماریون یا فلا ماریان فرانس و تسخیر ارواح

 • دستور سیاه قلم

 • عزایم فلاماریون ۴۰ مرتبه خوانده شود بدون بسم الله

 • ارواح بزرگ به بزرگان دین استاد دانشمندن نام فلاماریون

 • اسرار عجیب و ناشنیدنی از کره زمین

 • اسرار یک خواب عجیبی دستور شمیائی آیه شریفه مفاتیح القیب

 • شرح اسم مبارکه الله الصمد و خواص آن

 • شرح یک خواب عجیب در شب اول دی ۱۱۵۸

 • چند کلمه با استادان و جوانان درباره اعداد و قواعد و مربع آن

 • شکل مهر حضرت سلیمان حشمت الله

 • طلسم یعنی چه و جن چیست؟

 • جن چیست و چگونه طلسم می شود؟

 • لوح ۷ در ۷ هفت سلطان جهت برآورده شدن حاجات

 • علم ریاضت و چله نشینی و تسخیرات روح و جن و موکلین علوی یا سفلی یا ریاضت های دیگر مثل کیمیا و نامرعی شدن و روی آب راه رفتن و جلب سلطان یا حکومت بطرف خود یا وزارت و صدارت رسیدن سوره مبارکه …. هفت مرتبه خوانده شود و نثار روح این هفت سلطان کند و نتیجه ببیند

 • لوح ۲۵ در ۲۵ جهت بررسی و سرافرازی رسیدن نزد سلاطین و پادشاهان و به مقامات بالا رسیدن

 • لوح ۲۰ در ۲۰ جهت رفتن مجالس بزرگ و بزرگان و سلاطین

 • دعای مبارکه سوین مرجانه

 • روش لوح ۱۰ در ۱۰ و خواص آن

 • روش پر کردن مربع لوح ۱۶ در ۱۶ برای نعمت برکت زیادی روزی و ثروت و مال و اموال و گشایش نعمت و بزرگی شرف و سربلندی

 • لوح ۵ در ۵ چندین رقم و گلهای رنگارنگ سیاه قلم

 • جهت محبت بین زن و شوهر

 • ۱۲ رقم مربع ذوالکتابه برای جمیع کارهای مردم

 • طریقه دانستن عدد و خواندن هر اسمی یا بر آیه را که خواهد بخوانید و عدد او را بدانید

 • لوح ۳۱ در ۳۱ تکسیری آیه الکرسی جهت فتح و ظفر بر دشمن و دفع خطر جنگ

 • چندین رقم مربع و طرحهای مختلف

 • روش چندین رقم مثلثه هندی

 • عدد کل قرآن کریم ۲۳۴۵۹۲۳۹ و خواص آن در مربع یا لوح ۴ در ۴

 • مربع عدد کل چهل اسم ادریسی که خواصیت بسیار زیادی دارد برای هر کاری

 • مربع عدد کل یاسین مغربی و شرح کامل مربع

 • چندین رقم مربع ذو الکتاب جهت ظفر بر دشمن و حکام و جهت توسعه رزق و روزی

 • ۴ رقم بدوح هندی

 • تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی

 • دستور تسخیر جن و چندین طلسم و دستور دیگر مجرب جهت احضار اجنه

 • جهت محافظت از جمیع بلیات

 • چهار قاعده پر کردن مثلثه

 • لوح ۹ در ۹ جهت رفع بلیات و شفاء بیماری

 • اسماء چهل اسم حضرت ادرس پیغمبر که از طرف ایشان در کتاب قدیم بدست آمده و خواصیت زیادی دارد و شرح هرکدام از این اسماء

 • تسخیر هفت کواکب سیاه قلم و ۴۰ اسم حضرت ادرسی را با عدد و الواح طلسمات و دستور خواندن تمام کلمات و تسخیر مردم کره زمین

 • و صدها مطالب دیگر….محصولات مشابه
برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید