basicخوش آمدید
دانلود کتاب مجربات ابن سینا
screenshot

دانلود کتاب هذا کتابُ مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا

 

دانلود رایگان کتاب هذا کتاب مجموعه کامل علوم غریبه

مشخصات کتاب:

نام کتاب: هذا کتابُ مجموعه کامل علوم غریبه (مجربات ابن سینا)

نویسنده: الشیخ الرئیس ابی علی الحسین بن علی سینا

تهیه و تنظیم و گردآوری: حسین نمینی

مجربات ابن سینا

 

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 • مجربات ابن سینا در باب علوم غریبه

 • در باب علم کیمیا، علم سیمیا، علم ریمیا، علم لیمیا، علم هیمیا

 • در باب طلسمات مجربه و احضارات جن و…

 • تسخیرات کواکب

 • دعای مهر و محبت

 • باطل کردن طلسمات.

 • نام ماه ها و ایام هفته کواکب

 • نحس اکبر جلالی

 • سعد اکبر جلالی

 • جلالی نحس اصغر

 • حروف کواکب از کتب دیگر

 • حساب ایقغ و روش رسم جداول حروف و اعداد

 • حساب جمل و حساب جمل صغیر

 • جمع کل حروف ۲۸ گانه ابجد کبیر

 • جمع کل حروف ابجد وصفی

 • جمع کل حروف ابجد صغیر

 • ترجمه اعداد و حروف ابجد

 • نظیره ابجدی

 • اسماء اعظم حروف ۲۸ گانه جهت ترازو

 • اسماء جمالی

 • در خاصیت اعداد

 • عدد فردالفرد آتشی

 • عدد زوج الزوج خاکی

 • عدد فردالزوج بادی

 • عدد زوج الفرد آبی

 • حروف اسم یا طلسم یا لوح جهت تکسیر عددی

 • خواص منازل قمر

 • نامهای کواکب (شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری، زهره، زحل)

 • مزاج و طبایع بروج

 • برای زبان بندی

 • برای گشایش کار

 • جهت گشادن مرد به زن

 • جهت دفع دشمن ظالم

 • جهت آوارگی دشمن

 • در هر ماه عربی

 • ایام منحوسه

 • اسم اعظم

 • اسم شرف شمس

 • رسم لوح مثلث و اسم موکلان آن (موکل خلاصی، موکل فواید، موکل بغض، موکل دوستی)

 • ابجد صغیر برای گرفتن طالع

 • قلم هندی

 • قلم برناوی

 • قسمتی از آداب نوشتن ادعیه

 • تاریخ نوشتن ادعیه و طلسمات

 • در باب جفر و سئوال و جواب از جفر

 • چهار عنصر و اسم طالب و مطلوب

 • طالع آتش

 • دعای چشم زخم

 • جهت گریه طفل

 • جهت اسقاط جنین

 • دعای ارقاش و فواید آن

 • دعای ماه رمضان جهت حفظ از بلیات و امراض و آفات

 • جهت بستن دهان گرگ

 • جهت گشادن بستر

 • چند نوع طلسم برای حوایج

 • جهت آبستن شدن زن نازا

 • للحب جهت محبت و نوشتن ادعیه آن روی نعل اسب

 • ابطال سحر و جادو

 • آیات قرآن در باب مهر و محبت

 • دعای ایمنی از ترس و ترسیدن از کسی یا از چیزی

 • عقدالسان و بستن زبان خلق از خود

 • در باب احضار و احضاریات، احضار جن، احضار موکل

 • عقد النساء

 • احضار فرد غائب و گریخته

 • لوح جلالی

 • در باب مثلثات و مربعات اعداد

 • موکّلان سوره الم نشرح (ابر صاصبرصاصارصا صورصا)

 • نامهای موکلین بروج و کواکب و ساعات آن

 • در باب گریخته

 • نقش سوره یس و روشهای نوشتن آن در جدول

 • جهت فتح الرجال

 • طریقه پر کردن جداول و مثلث اعداد

 • حروف نورانی در تقسیم کواکب (زحل، مریخ، زهره، قمر و…)

 • حل مطلق به یک ساعت

 • طرح ۷۷ کوکب، طرح ۴۴ مزاج، و…

 • نقش آتشی را موکّل عزرائیل و…

 • تسقیه زهره را همچون نقره سفید

 • تنقیه زهره چیست؟

 • تنقیه زهره به جهت نقره

 • تخمیر کبریت

 • عقد فرار

 • عمل شمس

 • حل زرنیخ

 • طریق سفید کردن زرنیخ

 • طریقه اخذ نمک قلیا

 • اکسیر مرموز

 • پیاز عنصل

 • طلسم عقرب

 • جهت آوارگی

 • کشف خواب

 • جهت خفاء

 • افسون کهنه جهت ضرر آتش

 • گشادن بسته

 • گشادم بخت و عقده و گرفتاری فلان بن فلان

 • اسماء جوگ

 • حدالدور کواکب سبعه

 • اگر خواهد بداند زن زودتر می میرد یا مرد

 • فهمیدن حال مریض

 • اگر پرسند در بطن این زن باردار فرزند چیست

 • اگر خواهی دوستی میان زن و مرد را دریابی

 • اگر خواهی بدانی اختلاط تو با فلان کس می شود یا خیر

 • هرگاه اراده ماندن در جایی نمایی

 • در تسخیر ملک و عمل شریف آن

 • احضار اجنه و جن با چندین روش مختلف

 • احضار موکل جن و ارواح و چندین روش مختلف این عمل

 • احضار محبت

 • در باب گشایش رزق و روزی و روزی از غیب و چندین ادعیه مختلف در این رابطه

 • احضار ارواح با خواندن ناد علی و روش صحیح خواندن آن

 • جهت گشایش امور و نوشتن مربعات اعداد و حروف آن

 • قهوه هل قند، قهوه نخود، قائوت کرمانی، ریزش موی سر

 • علاج قطعی رماتیسم پا و یا مفصلی

 • جهت درمان سینوزیت

 • جهت درمان علاج ضعف عمومی

 • جهت خرابی دشمن و طلسم مربوط به آن

 • جهت فتح و عزت و پیروزی

 • اسماء کهف و خواص آن

 • جدول حروفات اسحاقی

 • جدول حروفات عمانی

 • جدول حروفات نورانی

 • جدول حروفات ریحانی

 • جدول حروفات خضری

 • جدول حروفات یوسفی

 • جدول حروفات آسوری

 • جدول حروفات یعقوبی

 • جدول حروفات قبطی

 • جدول حروفات مهیونی

 • جدول حروفات حبشی

 • جدول حروفات حمیری

 • و صدها مطالب دیگر….محصولات مشابه
برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید