basicخوش آمدید
پکیج کتابهای میرداماد
screenshot

کتاب خطی میرداماد اصلی

میرداماد

کتاب خطی میرداماد اصلی

مشخصات کتاب:

نام کتاب: میرداماد کبیر

نام نویسنده: محمد بن یدعی باقر الداماد الحسینی معروف به میرداماد کبیر

فهرست مطالب کتاب:

 • زندگینامه میرداماد کبیر

 • حروف ابجد و حروف ابجد کبیره و حروف ابجد صغیره

 • ابجد کبیر یا حروف جمل

 • حرف ۲۸ گانه ابجد و فرق آن با حروف فارسی

 • محاسبات حروف ابجد

 • تقسیمات حروف ابجد بر ۲ و ۴

 • دعا و طلسم و تعویض آتشی

 • موکلین رجال الغیب

 • اسم اعظم

 • خواص طبع ها و توضیحات هر یک (طبع آتشی، طبع خاکی، طبع بادی، طبع آبی)

 • هرگاه خواستی عملی را در شب انجام دهید مثلا احضار و غیره

 • خادمین شب و جدول ایام هفته مربوط به هر خادم

 • نام موکلین شب (شمعون، کفیائیل، للطهطیل، دعوان، روقیائیل، فهطبطیل، خراش، جبرائیل، نخهططیل، خنصر، سمسمائیل، قهطهیل، همعیل، میکائیل، جهطلطیل، شمردل، صرفیائیل، مهطهطیل، عنیائیل، نهططیل)

 • در مورد هفته و ساعات آن که به کدام کوکب تعلق دارد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد در ایام هفته

 • زحل نحس اکبر، شمس سعد اکبر، قمر سعد اصغر، مریخ نحس اصغر، عطارد سعد اصغر، مشتری سعد اکبر، زهره سعد اکبر

 • توضیحات کامل هفت روز ایام هفته همراه با کوکب و ساعات سعد و نحس آن و اینکه در آن ساعات کدام ادعیه و تعویضات خوب است برای نوشتن

 • ادعیه جهت زبان بندی و بستن زبان دیگران از خود

 • جدول کامل ساعات در شبانه روز

 • خواص دیگر حروف ابجد بر اساس روایات اسلامی

 • انتخواب اسم خوب باری فرزندان و تاثیر روحی و روانی و سرنوشت او به آن اسم

 • انتخواب اسم فرزند تازه متولد شده براساس محاسبات ابجد و تاثیر مستقیم آن اسم بر سرنوشت کودک

 • هرگاه اسم شخصی (کودک تازه متولد شده) با حرف «الف» شروع شود، فردی می شود خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و یا همه کس ملاحظه کند و خونگرم می باشد و با همه کس زود صمیمی می شود و در زندگی در جنگ و جدال و بحث و گفتگو به سر می برد و… ((و تمام حروف الفبای دیگر…))

 • قمر در عقرب و ایام منحوس و قمر در عقرب و عمل در آن روزها خوب یا بد

 • طالع در ماه

 • لیست کامل ایام منحوسه هر طالع شخص (حمل – از روز ۱۶ تا نصف روز ۱۸ نحس می باشد و…)

 • هرگاه خواستی در عملیات محبت و بعض و غیره موفق باشی و…

 • هرگاه خواستی دعایی بنویسی و اجابت شود یا اینکه باطل سحر در دفینه یا باطل سحر در حق کسی انجام دهی…

 • هرگاه اتفاق ناگواری پیش بیاید و یا آنکه مشکل

 • حرز یمانی روایتی از عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر طیار رضی الله علیه

 • هرگاه مشکل و اتفاق ناگواری پیش آید و یا آنکه مشکل بزرگ و مهی

 • عریضه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

 • عریضه امام موسی کاظم (ع)

 • عریضه امام رضا (ع)

 • جلب رزق و روزی و رونق بازار و فروش کالا و متاع خود و عمل آن شامل چندین مورد ادعیه

 • جلب رزق و روزی و رونق بازار و دفع فقر و تنگدستی

 • نگین انگشتری و نوشتن آیه مربوطه روی آن جهت جلب رزق و روزی

 • نوشتن و حک کردن طلسم روی نگین انگشتر لاجوردی جهت افزایش روزی

 • عزیمتی جهت برآمدن حاجات

 • ادعیه های بخت گشایی و نوشتن و عمل آن و طالع طالب قمر در عقرب و ایام نحس و ساعت سعد نوشته شود

 • هرگاه برای کسی سحر و جادو کرده باشند و بخواهید آن را باطل کنید

 • ادعیه جهت محبت و جلب محبت کسی و عاشق کردن طرف چندین ادعیه و عمل مختلف

 • ادعیه جهت محبت عظیم و قوی

 • باب محبت عظیم و دائم و طلسم آن که با مشک و زعفران نوشته می شود

 • قسم میططرون جهت حاجت گرفتن

 • طلسم هفته جهت محبت سریع

 • هرگاه خواستید کسی را از محبت خود بی قرار گردانی و او از محبت احضار کنی

 • جلب دختران و یا مردان و عمل آن

 • جهت ماندگار شدن شوهر در شهر که نتواند به جایی رود

 • طلسم روز شنبه، روز یکشنبه، روز دوشنبه، روز سه شنبه، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه، روز جمعه

 • خطبه حضرت آدم (ص) جهت عزیز و محترم گشتن نزد مردم و حاکم

 • اگر خواستی از عاقبت کاری مطلع شوی یا نگران مسئله مهمی بودی و خواستی از آینده آن مسئله مطلع شوی و یا از احوال غایبی باخبر شوی یا از مکان دفینه ای باخبر شوی این عزیمت را انجام بدهید

 • این دعوت مشهور امام محمد غزالی می باشد که یازده مورد فایده دارد و بسیار مهم و مجرب می باشد

 • محبت و تهییج و طلسم آن

 • محبت دائم و بی نظیر و طلسم آن

 • برای جلب کردن سحر از مکانی در بین مردم

 • جلب کردن شخصی در مکانی یا در شهری

 • انجام عملی در خفاء بطوریکه کسی نمی بیند و نداند

 • بستن بخت زن و جلوگیری از ازدواج و نزدیکی با شخص دیگر

 • بستن زبان بدگویان و ظالمان و زورگویان

 • برای مداوای مریض لاعلاج و طلسم مربوط به آن

 • بعض و جدائی بین کسی یا کسانی

 • انصراف نامه طلسم

فهرست مطالب کتاب:

میرداماد کبیر2

میرداماد کبیر دوم

 • زندگینامه میرداماد کبیر

 • حروف ابجد و حروف ابجد کبیره و حروف ابجد صغیره

 • ابجد کبیر یا حروف جمل

 • حرف ۲۸ گانه ابجد و فرق آن با حروف فارسی

 • محاسبات حروف ابجد

 • تقسیمات حروف ابجد بر ۲ و ۴

 • دعا و طلسم و تعویض آتشی

 • موکلین رجال الغیب

 • اسم اعظم

 • خواص طبع ها و توضیحات هر یک (طبع آتشی، طبع خاکی، طبع بادی، طبع آبی)

 • هرگاه خواستی عملی را در شب انجام دهید مثلا احضار و غیره

 • خادمین شب و جدول ایام هفته مربوط به هر خادم

 • نام موکلین شب (شمعون، کفیائیل، للطهطیل، دعوان، روقیائیل، فهطبطیل، خراش، جبرائیل، نخهططیل، خنصر، سمسمائیل، قهطهیل، همعیل، میکائیل، جهطلطیل، شمردل، صرفیائیل، مهطهطیل، عنیائیل، نهططیل)

 • در مورد هفته و ساعات آن که به کدام کوکب تعلق دارد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد در ایام هفته

 • زحل نحس اکبر، شمس سعد اکبر، قمر سعد اصغر، مریخ نحس اصغر، عطارد سعد اصغر، مشتری سعد اکبر، زهره سعد اکبر

 • توضیحات کامل هفت روز ایام هفته همراه با کوکب و ساعات سعد و نحس آن و اینکه در آن ساعات کدام ادعیه و تعویضات خوب است برای نوشتن

 • ادعیه جهت زبان بندی و بستن زبان دیگران از خود

 • جدول کامل ساعات در شبانه روز

 • خواص دیگر حروف ابجد بر اساس روایات اسلامی

 • انتخواب اسم خوب باری فرزندان و تاثیر روحی و روانی و سرنوشت او به آن اسم

 • انتخواب اسم فرزند تازه متولد شده براساس محاسبات ابجد و تاثیر مستقیم آن اسم بر سرنوشت کودک

 • هرگاه اسم شخصی (کودک تازه متولد شده) با حرف «الف» شروع شود، فردی می شود خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و یا همه کس ملاحظه کند و خونگرم می باشد و با همه کس زود صمیمی می شود و در زندگی در جنگ و جدال و بحث و گفتگو به سر می برد و… ((و تمام حروف الفبای دیگر…))

 • قمر در عقرب و ایام منحوس و قمر در عقرب و عمل در آن روزها خوب یا بد

 • طالع در ماه

 • لیست کامل ایام منحوسه هر طالع شخص (حمل – از روز ۱۶ تا نصف روز ۱۸ نحس می باشد و…)

 • هرگاه خواستی در عملیات محبت و بعض و غیره موفق باشی و…

 • هرگاه خواستی دعایی بنویسی و اجابت شود یا اینکه باطل سحر در دفینه یا باطل سحر در حق کسی انجام دهی…

 • هرگاه اتفاق ناگواری پیش بیاید و یا آنکه مشکل

 • حرز یمانی روایتی از عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر طیار رضی الله علیه

 • هرگاه مشکل و اتفاق ناگواری پیش آید و یا آنکه مشکل بزرگ و مهی

 • عریضه حضرت ابوالفضل العباس (ع)

 • عریضه امام موسی کاظم (ع)

 • عریضه امام رضا (ع)

 • جلب رزق و روزی و رونق بازار و فروش کالا و متاع خود و عمل آن شامل چندین مورد ادعیه

 • جلب رزق و روزی و رونق بازار و دفع فقر و تنگدستی

 • نگین انگشتری و نوشتن آیه مربوطه روی آن جهت جلب رزق و روزی

 • نوشتن و حک کردن طلسم روی نگین انگشتر لاجوردی جهت افزایش روزی

 • عزیمتی جهت برآمدن حاجات

 • ادعیه های بخت گشایی و نوشتن و عمل آن و طالع طالب قمر در عقرب و ایام نحس و ساعت سعد نوشته شود

 • هرگاه برای کسی سحر و جادو کرده باشند و بخواهید آن را باطل کنید

 • ادعیه جهت محبت و جلب محبت کسی و عاشق کردن طرف چندین ادعیه و عمل مختلف

 • ادعیه جهت محبت عظیم و قوی

 • باب محبت عظیم و دائم و طلسم آن که با مشک و زعفران نوشته می شود

 • قسم میططرون جهت حاجت گرفتن

 • طلسم هفته جهت محبت سریع

 • هرگاه خواستید کسی را از محبت خود بی قرار گردانی و او از محبت احضار کنی

 • جلب دختران و یا مردان و عمل آن

 • جهت ماندگار شدن شوهر در شهر که نتواند به جایی رود

 • طلسم روز شنبه، روز یکشنبه، روز دوشنبه، روز سه شنبه، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه، روز جمعه

 • خطبه حضرت آدم (ص) جهت عزیز و محترم گشتن نزد مردم و حاکم

 • اگر خواستی از عاقبت کاری مطلع شوی یا نگران مسئله مهمی بودی و خواستی از آینده آن مسئله مطلع شوی و یا از احوال غایبی باخبر شوی یا از مکان دفینه ای باخبر شوی این عزیمت را انجام بدهید

 • این دعوت مشهور امام محمد غزالی می باشد که یازده مورد فایده دارد و بسیار مهم و مجرب می باشد

 • محبت و تهییج و طلسم آن

 • محبت دائم و بی نظیر و طلسم آن

 • برای جلب کردن سحر از مکانی در بین مردم

 • جلب کردن شخصی در مکانی یا در شهری

 • انجام عملی در خفاء بطوریکه کسی نمی بیند و نداند

 • بستن بخت زن و جلوگیری از ازدواج و نزدیکی با شخص دیگر

 • بستن زبان بدگویان و ظالمان و زورگویان

 • برای مداوای مریض لاعلاج و طلسم مربوط به آن

 • بعض و جدائی بین کسی یا کسانی

 • انصراف نامه طلسممحصولات مشابه
برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید