basicخوش آمدید
مجمع الطلاسم و اشکال المکرم
screenshot

دانلود کتاب منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم موسوم به (مجمع الطلاسم و اشکال المکرم)

 

مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

قیمت: 3000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم موسوم به (مجمع الطلاسم و اشکال المکرم)

نام نویسنده: الفاضل و الکامل امام احمد ابن علی البونی و العالم و کامل فخرالدین محمد الرازی

تعداد صفحات: ۲۴۵

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۳۱٫۹ مگابایت

 

مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

فهرست مطالب کتاب:

 • دعوت الشمس و ضحاها

 • دعوت بسم الله

 • جهت ام الصبان

 • در باب دعوت موکلین هفتگانه

 • دعوت روز اول… روز هفتم

 • وفق برای دعوت موکلین دوازده گانه

 • دعوت ملک خیلاصون

 • جهت دفع جن

 • دعوت ملک احمر

 • جلب مفتول المرده

 • برای هدم

 • برای جلب فوری محبوب

 • هکذا برای جلب محبت

 • هکذا تصریف چهارم

 • خاتم تلبیس ناصوره

 • هکذا نوعی دیگر برای جلب محبت

 • خاتم الحمی

 • طلسم دیگر جهت هدم و هلاکت دشمن

 • خاتم آل

 • عزیمت آل

 • جهت ارسال خبر

 • جهت ایجاد گرفتاری

 • جهت افراق و دور کردن

 • احضار هوم

 • باب رباط مجرب

 • باب جلب سفلی

 • برای حضور بنت ابلیس

 • در فواید اسم اعظم

 • بطلان دینار

 • عزائم برای زجر

 • جهت هدم و نابودی

 • جهت جلب محبت

 • در باب احضار

 • ارسال هاتف

 • برای اطفاء حریق

 • احضار خطف

 • احضار حمامه بنت الاحمر

 • باب تحریک ملک میمون ابا نوخ

 • تهییج مذهب

 • باب جلب کسی

 • عمل تبدیل

 • فوائد اسم جلیله الکافی الغنی

 • دعوت بر هیته

 • دعوتیه

 • جلب و تهییج

 • جلب عفریت قال

 • اعداد آیات

 • برای جلب و تهییج و احضار مطلوب

 • باب تهییج و محبت

 • جهت رفع ورم سر در اثر ضربه

 • برای جلب مشتری

 • خاتم برای ایجاد تفرقه بین دشمنان

 • احضار ملک قائم

 • در خواص اسم جامع

 • جهت منع اجتماع زن و مرد

 • علی سیدنا محمد

 • باب محبت عظیم

 • ساعات زحل در یوم شنبه

 • ساعات مشتری در روز پنجشنبه

 • ساعات مریخ در روز سه شنبه

 • ساعات شمس در روز یکشنبه

 • ساعات زهره در روز جمعه

 • ساعت عطارد در روز چهارشنبه

 • ساعات قمر در روز دوشنبه

 • عزائم دعوتیه

 • بخور ایام هفته و ماه

 • برای احضار و تسلط بر زعزوع

 • دعوت قسم الملک طارش

 • اسماء الله و اعداد آنها

 • دعوت لفظ جلاله

 • هذا طریق دیگر این دعوت

 • جدول به شرح زیر در می آید

 • بخور اربعه

 • در باب طالب و مطلوب

 • باب رجم العد و…

 • بابت تسلیم و احضار نزیف

 • برای ازدواج شخص مجرد

 • جهت دفع صرع و احضار غائب

 • جهت دانستن اشیاء مدفون شده گنج و دفینه در زمین

 • برای ارتباط و اتصال به محبوب

 • برای اطلاع از محل دفینه

 • در باب مندل و ساخت مندل حفاظتی

 • در باب مندل بدون واسط

 • مندیل دیگر جهت دفع دشمن ظالم

 • برای دانستن احوال زنان

 • برای بستن عروس

 • برای دفع و رفع بستگی

 • برای رفع و دفع فساد بین زن و مرد

 • برای دفع مرض

 • جهت ایجاد احتراق

 • برای ضربه زدن به شخص

 • باب کشف الطشت

 • باب تهییج عابد النار

 • جهت دفع صرع ناشی از لمیططرون

 • افسام نور اعظم سید میططرون

 • عزائم برای دفع ضعف

 • عمل برای افزایش قدرت

 • برای هد و سوزاندن

 • برای رفع بیماری ترس و خوف

 • جهت استخدام خدام

 • باب جل و تهییج

 • دعوت قهر و خاتم آن

 • هذا خاتم دعوت قهر

 • جهت استخدام خدام برای عمل حبس

 • خاتم کف پیه دان

 • باب دعوت سباسب کبرا

 • دعوت لفظ شریف الله

 • بحق مافی سر اسم الله

 • باب قسم رشیدی

 • قیام نیظرون

 • باب المحبه

 • استخراج اسم خدام

 • خواص اسم جلیله الهی القیوم

 • حل و ابطال السحر

 • برای حل عقد از زنان

 • فوائد نافعه برای جمیع امراض

 • جهت وسعت روزی و رزق

 • طلسم دیگر برای فراوانی روزی

 • عمل برای فراوانی روزی

 • طسم اسماء وضع روزی

 • طلسم اسماء پر برکت

 • طلسم افزایش رزق و روزی

 • طلسم برای سود بردن در تجارت و معاملات

 • طلسم برای مصونیت و تثبیت احوال

 • هذا طلسم دیگر برای وسعت رزق و روزی

 • یک وفق پر اسرار و هیبت

 • طلسم غنی رزق

 • طلسم برای فراوانی روزی و آزادی از زندان و راحتی زایمان کردن زنان

 • وفق برای رفع مشکلات و رزق و روزی

 • طسم برای فراوانی روزی

 • طلسم برای جلب مشتری بیشتر و رونق کسب و کار

 • طلسم منع فقر

 • طلسم برای رفع حاجات در مواقع تنگدستی و گرفتاری ها

 • وفقی مبارک برای کسب ثروت

 • طلسم مکرم و عظیم اثر برای کسب روزی زیاد

 • طلسم تجارت

 • طلسم دایره کثیر الخواص

 • طلسم دفع فقر

 • وفقی بسیار جلیل القدر جهت وسعت رزق و روزی

 • وفق مکرم نادعلی برای فزونی روزی

 • اشکال مکرمه برای جلب روزی بیشتر

 • طلسم پر خیر و برکت برای وسعت روزی

 • وفق در امان ماندن مال و ملال از دست دزدان و…

 • طلسم جهت جلب غنی و جلب سود بیشتر در تجارت

 • طلسم بیع و شراء

 • عزائم جهت اخذ و عطاء و مشتری

 • طلسم محبت و رزق و روزی

 • وفق لهی القیوم برای کسب روزی بسیار

 • اجب یا دردائیل

 • خاتم جلب رزق و روزی بسیار

 • خاتم عظیم الشان برای جلب غائب

 • طلسم رجوع غائب و برگشت او

 • طلسم جلب حیوان گریخته

 • جهت فهمیدن احوال شخص غائب

 • جدول جهت اطلاع وضع غائب و گریخته

 • طلسم و عزیمت برای احضار غائب

 • طلسم برای ایجاد نفاق و دشمنی میان ظالمین

 • وفق بار عمل تفریق

 • برای رویت غائب در نور ماه

 • طلسم برای حمل

 • طلسم برای تسهیل ولادت

 • طلسم دیگر برای ابقاء حمل

 • وفق برای پر شیر شدن سینه مادر

 • وفق برای طلب اولاد

 • بچه دار شدن زن نازا

 • جهت ایجاد نطفه در مادر

 • طلسم برای اولاد دار و بچه دار شدن زن و مادر نازا که بچه دار نمی شود

 • وفق برای تسهیل و آسان زایمان کردن مادر

 • طلسم برای دفع جن حین تولد نوزاد و حفاظت او

 • طلسمات اولاد و کودکان

 • طلسمات یا عی برای تسهیل حمل

 • جهت دفع ورم و باد رحم

 • وفق آیت الکرسی

 • طلسمی برای زنانیکه بچه های مرده به دنیا می آرند

 • خاتم عقد الجماع و طلسم زیر را هم همراه داشته باشد

 • دعای مکرمه برای ازدیاد اولاد، برای بچه دار شدن زیاد

 • عملی برای پیدا کردن شخص سارق و دزد

 • جهت هدم سارق

 • شکلی برای رویت سارق و دزد

 • جهت ایجاد حصر برای سارق و دزد

 • طلسماتی برای رجوع مال مسروقه و دزد برده

 • طلسمی برای بستن زبان دشمنان

 • طلسم معتبر عقدالسان

 • طلسم عظیم الشان بر روی عصای حضرت موسی علیه السلام

 • وفقی برای رسیدن به جاه و مقام و قهر دشمنان

 • اسماء شریف و طلسم مبارک برای بستن زبان بدگویان و دشمنان

 • طلسم برای شناسایی سارق و دزد

 • ظلسم برای قبض سارق و پیدا کردن دزد

 • طلسم جهت پیدا کردن سارق در خواب

 • وفق برای امنیت مال و سرقت

 • طلسم و آیات کریم برای حل عقود

 • طلسماتی از حضرت منقول آمده

 • هکذا طلسمات دیگر

 • آیات شریف و طلسم عقد السان

 • طلسم احضار سارق

 • طلسم رد مال

 • طلسم حبس سارق و زندانی کردن او

 • وفق حرف سین

 • خاتم برای حفاظت از چشم زخم

 • طلسمی منسوب به امام محمد جواد علیه السلام و دعا و خاتم برای جلوگیری از چشم زخم دشمنان و حسودان

 • خاتم برای رفع گریه بسیار کودکان و اطفالی که زیاد گریه می کنند

 • طلسم برای حفظ از جمیع بلایا و آسیب ها

 • طلسم حلال مشکلات و گرفتاری ها

 • خواص آیت الکرسی

 • شکلی مبارک برای دفع دشمنان

 • طلسم برای حفظ از اعداء و دشمنان

 • وفق برای گریزان کردن ظلم و ظالم

 • وفق عقد السان حاکم ظالم

 • طلسم دیگر برای عقد السان حاکمان ظالم

 • طلسم برای دفع جن و انس

 • و صدها طلسم و ادعیه های دیگر….محصولات مشابه
برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید